Lời mời đăng ký Workshop nội thất “Thời gian – Chi phí – Chất lượng”

Vậy là cuối cùng, sau thời gian dài chờ đợi, đơn đăng ký tham gia Workshop nội thất “Thời gian – Chí phí – Chất lượng” của Hasler Design cũng chính thức được mở ra. Mời quý khách hàng của Hasler tới tham dự cùng chúng tôi bằng cách nhấp và điền thông tin vào link đăng ký cho workshop nội thất của chúng tôi.

Link đăng ký sự kiện: https://forms.gle/u1ajjHUXGLd5sXnY6

Thời gian: 9:00 – 11:00 AM, Thứ Bảy, 28/11/2020

Địa điểm: Tầng 6, 41 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà trưng, Hà Nội

👉 Trong dịp hội thảo lần này, chúng tôi đưa ra chủ đề “Thời gian – Chi phí – Chất lượng” để cùng khách hàng bàn luận và giải đáp tất cả thắc mắc xoay quanh 3 vấn đề thường gặp này trong quá trình xây sửa nhà.
👉 Qua Workshop lần này, chúng tôi mong muốn có thể đem tới những trải nghiệm có 1-0-2 cho khách hàng như:
• 𝗛𝗶𝗲̂̉𝘂 𝘁𝗵𝗲̂𝗺 𝘃𝗲̂̀ 𝗾𝘂𝘆 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗹𝗮̀𝗺 𝗻𝗵𝗮̀, 𝘁𝗮̂́𝘁 𝘁𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗮̣̂𝘁 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝗰𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻 𝗯𝗶̣ 𝘃𝗮̀ 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝘂̛𝗼̛́𝗰 đ𝗲̂̉ 𝗵𝗼𝗮̀𝗻 𝘁𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝗼̂̉ 𝗮̂́𝗺 𝗰𝘂̉𝗮 𝗴𝗶𝗮 đ𝗶̀𝗻𝗵 𝗯𝗮̣𝗻
• Đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝘁𝘂̛ 𝘃𝗮̂́𝗻 “𝟭-𝟭” 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗸𝗶𝗲̂́𝗻 𝘁𝗿𝘂́𝗰 𝘀𝘂̛ 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗯𝗲̂̀ 𝗱𝗮̀𝘆 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗺 𝘃𝗲̂̀ 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́ 𝗻𝗼̣̂𝗶 𝘁𝗵𝗮̂́𝘁 𝗵𝗼𝗮̀𝗻 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 𝗠𝗜𝗘̂̃𝗡 𝗣𝗛𝗜́
• 𝗚𝗶𝗮̉𝗶 đ𝗮́𝗽 𝘁𝗮̂́𝘁 𝗰𝗮̉ 𝗺𝗼̣𝗶 𝘁𝗵𝗮̆́𝗰 𝗺𝗮̆́𝗰, 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝘃𝗮̂́𝗻 đ𝗲̂̀ 𝗿𝗮̆́𝗰 𝗿𝗼̂́𝗶 𝘅𝘂𝗻𝗴 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗵 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗹𝗮̀𝗺 𝗻𝗵𝗮̀
• 𝗧𝗿𝘂̛̣𝗰 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝗹𝘂̛̣𝗮 𝗰𝗵𝗼̣𝗻 𝗰𝗮́𝗰 𝗺𝗮̂̃𝘂 𝘃𝗮̣̂𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂 𝘁𝗵𝗶̣𝗻𝗵 𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 𝘃𝗮̀ 𝘂̛́𝗻𝗴 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝗰𝘂̉𝗮 𝘁𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗹𝗼𝗮̣𝗶 𝘃𝗮̣̂𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗼̛̉ 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗸𝗵𝘂 𝘃𝘂̛̣𝗰 𝗰𝘂̣ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗰𝗮̆𝗻 𝗵𝗼̣̂ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗯𝗮̣𝗻
• 𝗧𝗵𝗮𝗺 𝗸𝗵𝗮̉𝗼 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗺𝗮̂̃𝘂 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́ 𝗺𝗼̛́𝗶 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁, 𝗰𝗮̣̂𝗽 𝗻𝗵𝗮̣̂𝘁 𝘅𝘂 𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗻𝗴 𝗻𝗼̣̂𝗶 𝘁𝗵𝗮̂́𝘁 đ𝗼̣̂𝗰 đ𝗮́𝗼 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗵𝘂́ 𝘃𝗶̣ 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗯𝗼̉ 𝗾𝘂𝗮
👉 Ngoài ra, khi tham gia Workshop nội thất lần này, khách hàng còn có cơ hội nhân voucher với giá trị rất lớn khi sử dụng dịch vụ của Hasler Design và nhiều phần quà thú vị khác!
Nhanh tay lên, số lượng vé có hạn!
𝐇𝐚𝐬𝐥𝐞𝐫 𝐖𝐨𝐫𝐤𝐬𝐡𝐨𝐩
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Thiết Kế Xây Dựng HASLER
Chủ đề: Thời gian – Chi phí – Chất lượng
Event: https://www.facebook.com/events/2773280896280899/