Tin tức nhất về Workshop: Thời gian – Chi phí – Chất lượng

Hasler Design đang bắt đầu những bước chuẩn bị đầu tiên cho Workshop: Thời gian – Chi phí – Chất lượng sắp tới.
Bạn còn chần chờ gì mua chưa đăng ký tham gia Workshop của chúng tôi. Đến với Workshop, bạn sẽ có cơ hội giải đáp mọi thắc mắc của mình cùng những diễn giả giàu kinh nghiệm của chúng tôi.

1. 𝗛𝗶𝗲̂̉𝘂 𝘁𝗵𝗲̂𝗺 𝘃𝗲̂̀ 𝗾𝘂𝘆 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗹𝗮̀𝗺 𝗻𝗵𝗮̀, 𝘁𝗮̂́𝘁 𝘁𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗮̣̂𝘁 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝗰𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻 𝗯𝗶̣ 𝘃𝗮̀ 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝘂̛𝗼̛́𝗰 đ𝗲̂̉ 𝗵𝗼𝗮̀𝗻 𝘁𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝗼̂̉ 𝗮̂́𝗺 𝗰𝘂̉𝗮 𝗴𝗶𝗮 đ𝗶̀𝗻𝗵 𝗯𝗮̣𝗻

2. Đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝘁𝘂̛ 𝘃𝗮̂́𝗻 “𝟭-𝟭” 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗸𝗶𝗲̂́𝗻 𝘁𝗿𝘂́𝗰 𝘀𝘂̛ 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗯𝗲̂̀ 𝗱𝗮̀𝘆 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗺 𝘃𝗲̂̀ 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́ 𝗻𝗼̣̂𝗶 𝘁𝗵𝗮̂́𝘁 𝗵𝗼𝗮̀𝗻 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 𝗠𝗜𝗘̂̃𝗡 𝗣𝗛𝗜́

3. 𝗚𝗶𝗮̉𝗶 đ𝗮́𝗽 𝘁𝗮̂́𝘁 𝗰𝗮̉ 𝗺𝗼̣𝗶 𝘁𝗵𝗮̆́𝗰 𝗺𝗮̆́𝗰, 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝘃𝗮̂́𝗻 đ𝗲̂̀ 𝗿𝗮̆́𝗰 𝗿𝗼̂́𝗶 𝘅𝘂𝗻𝗴 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗵 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗹𝗮̀𝗺 𝗻𝗵𝗮̀

4. 𝗧𝗿𝘂̛̣𝗰 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝗹𝘂̛̣𝗮 𝗰𝗵𝗼̣𝗻 𝗰𝗮́𝗰 𝗺𝗮̂̃𝘂 𝘃𝗮̣̂𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂 𝘁𝗵𝗶̣𝗻𝗵 𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 𝘃𝗮̀ 𝘂̛́𝗻𝗴 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝗰𝘂̉𝗮 𝘁𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗹𝗼𝗮̣𝗶 𝘃𝗮̣̂𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗼̛̉ 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗸𝗵𝘂 𝘃𝘂̛̣𝗰 𝗰𝘂̣ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗰𝗮̆𝗻 𝗵𝗼̣̂ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗯𝗮̣𝗻

5. 𝗧𝗵𝗮𝗺 𝗸𝗵𝗮̉𝗼 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗺𝗮̂̃𝘂 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́ 𝗺𝗼̛́𝗶 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁, 𝗰𝗮̣̂𝗽 𝗻𝗵𝗮̣̂𝘁 𝘅𝘂 𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗻𝗴 𝗻𝗼̣̂𝗶 𝘁𝗵𝗮̂́𝘁 đ𝗼̣̂𝗰 đ𝗮́𝗼 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗵𝘂́ 𝘃𝗶̣ 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 𝗺𝗮̀ 𝗯𝗮̣𝗻 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗯𝗼̉ 𝗾𝘂𝗮

Hasler Design đang trong những khâu cuối cùng trong quá trình chuẩn bị cho Workshop. Chỉ còn chờ những quý khách hàng thân yêu tới tham dự cùng chúng tôi.

 

Hẹn tất cả mọi người tại buổi Workshop của Hasler!
_______________________________________
𝐇𝐚𝐬𝐥𝐞𝐫 𝐖𝐨𝐫𝐤𝐬𝐡𝐨𝐩
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Thiết Kế Xây Dựng HASLER
Chủ đề: Thời gian – Chi phí – Chất lượng
Thời gian: 9:00AM Thứ Bảy, 28/11/2020
Địa điểm: 41 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Event: https://www.facebook.com/events/2773280896280899/